FORENINGENS STYRE 2022

Leder                          Kasserer           Sekretær             Kommunikasjonsansvarlig        Styremedlem  Ryszard Sosna        Ole Røren      Tore Alfredsen          Ditte Emilie Hatlelid                Christine Homb

   1. varamedlem                                    2. varamedlem                   3. varamedlem

Marna Brit Gaustad                           Øystein Huslende                  Ståle Hatlelid