Drammen Døveforening er en interesseforening for tegnspråklige i Drammen og Buskeruds fylke.


Fakta om Drammen Døveforening


Stiftet: 20. februar 1932


Eier: lokal i Rådhusgata 1, 3016 Drammen (2 etasje) og Skogheim Feriehjem


Antall medlemmer: 84 medlemmer pr 31.12.2018


Tilhørende: Norges Døveforbund


Informasjon: Hjemmeside og Facebook


Underavdelinger: Drammen Døves Seniorforening


Organisasjonsnr: 875 576 062


Kontonummer: 2480 33 70547
Historikk:


50 år jubileum tilgjengelig som PDF-fil


80 år jubileum tilgjengelig som PDF-fil


85 år jubileum tilgjengelig som PDF-fil