Åpning av Skogheim var vellykket med godt oppmøte 1 mai!