STIFTET 20 FEBRUAR 1932

line decor
    
Teksttelefones nødnummer: 1412                     Besøk siden 4. April 2007
line decor

 

2007
2008
2009

2010

2011

2012
2013

2014

2015

2016

 


Seniorgruppen

Seniorgruppen har åpent den 25. april fra kl. 10.
Salg av mat og drikke. Sosialt samvær. Bingo!"
Hjertelig velkommen.


1. MAI

1. mai er det åpent på feriehjemmet Skogheim fra kl.11.00.
Salg av mat (karbonader, pølse, vafler) og drikke.
Ta med godt humør!

  

STRIKKEKAFÉ I DRAMMEN DØVEFORENING

Velkommen til strikkekafé i Drammen Døveforening

Lørdag 13. mai kl. 11 - 14.
Lørdag 10. juni kl. 11 - 14.

Ta med strikketøyet eller annet håndarbeid. Både nybegynnere og erfarne er hjertelig velkomne! Vi skal blant annet diskutere hva vi ønsker til strikkekaféen.  Inngangsprisen er 30 kr som inkluderer kaffe og kaker.
KUN for håndarbeid.


17. mai:
Døveforeningen er åpent fra kl. 10.00
Det selges kaker, is, pølser etc.

 

 

Tema: "Muslim"
21. april 2017

Mange interesserte fulgte med på foredraget av Lubna Mehdi. 31 personer var tilstede.

Lubna Mehdi er kåret til «Årets forbilde 2016 ». Hun får prisen for sin jobb for døve barn og unge.
Les mer nyheter NDF.

Lubna Mehdi er født i Pakistan og kom til Norge 18 måneder gammel. Lubna er selv døv, noe som var årsaken til at familien valgte å flytte til Norge: De hadde hørt at her fantes det gode skoletilbud for døve.


Påskeaften i døveforeningen 15. april 2017


Det ble arrangert en flott påskeaften på df. 32 kom. Moro med påskesmørbrød, påskequiz, påskelotteri og påskekrim.

 

May Britt ble drept, men hvem var den skyldige og hva var mordvåpenet?


Drammen døveforening - arrangementkomité Leni Wågsås (i bilde), May-Britt Nyløkken, Anne-Grethe Teigen.

Leif vant påskeegg fordi han fant ut at Rolf var morderen og at mordvåpenet var en istapp.

(Se mer bilder her)


STRIKKEKAFÉ I DRAMMEN DØVEFORENING

8. april 2017

Strikkekaféen hadde påskeverksted og det ble laget fine påskekyllinger og påskekaniner. Det var 13 voksne og et barn. Vi koste oss med både påskeverksted, kaffe, vafler og kake.


Deaf Aid i Kenya
24. mars 2017

Marit Kolstadbråten holdt foredrag om Deaf Aid i Kenya. Hun orienterte om de siste nyhetene fra Kenya og vise bilder. 23 personer var tilstede.
Les mer om Deaf Aid: http://deafaid.org/

Deaf Aid er en interesseorganisasjon som med fokus på afrikanske land skal arbeide for å bedre døve barn og unges livskvalitet generelt.


DET 85. ORDINÆRE ÅRSMØTE

ÅRSMØTE I DRAMMEN DØVEFORENING:

Leder, Ryszard Sosna ble gjenvalgt.

Årsmøtet i Drammen Døveforening ble gjennomført lørdag den 11. mars med start kl 12:00. Hele 27 medlemmer møtte opp. Først ønsket leder Ryszard Sosna alle hjertelig velkommen. To av medlemmene våre og to støttemedlemmer har gått bort. Sigvart Nils Holmgren, Anna Woll, Ole Reinemo og Sverre Ruud ble minnet med tent lys og ett minutts stillhet.  

Sven I. Fredriksen ble valgt som møteleder og med Erik Johansen og Tore Alfredsen som referenter. Protokollunderskrivere ble Kari Sand og Leni K.M. Wågsås. Årsberetningen ble godkjent med noen bemerkninger. Regnskapet ble også godkjent etter noen bemerkninger. To innkomne forslag - det ene var et forslag om faste tilskudd til seniorgruppen ble nedstemt. Det andre forslaget om å øke prisene på feriehjem - ble vedtatt.

Valg:
Ryszard Sosna ble gjenvalgt som leder. Rolf Hansen og May-Britt Nyløkken sitter 1 år til. Bjarne Gunnerud og Tore Alfredsen ble gjenvalgt. Varemedlemmene Leni Wågsås og Rune Adde ble gjenvalgt og som ny varemedlem ble Daniel Sømme valgt. . Revisor er fortsatt Bjørn Egil Hammerlund. Sven I. Fredriksen fortsetter som bilagsrevisor for Drammen Døveforening og som  bilagsrevisor for feriehjemmet Skogheim ble Erik Johansen gjenvalgt. Disse tre fortsetter som valgkomite, Allan Kjeldsen, Erik Johansen og Lars Haugan. En god og lang pause tok vi fra kl. 14:00, med servering av 3 typer smakfulle pizzaer med dipp og drikke til. Ellers ble det servert kaffe og kjeks. 

Møteleder Sven I. Fredriksen gjennomførte årsmøtet raskt og tilfredsstillende. Valgene ble ledet av Erik Johansen, Allan Kjeldsen og Lars Haugan.

Årsmøtet ble hevet kl 16:10.


Pause kl.14.00


Valgkomite: Lars Haugan (i bilde),
Erik Johansen og Allan Kjeldsen.

 


Sven Fredriksen-møteleder

 


Erik Johansen-referent

 


Tore Alfredsen-referent


Årsmøte var 27 medlemmer tilstede.

Leder: Ryszard Sosna
Nestleder: Rolf Hansen
Sekretær: Tore Alfredsen
Kasserer: Bjarne Gunnerud
Studieleder: May-Britt Nyløkken
1. varamedlem: Leni Wågsås
2. varamedlem: Daniel Sømme
3. varamedlem: Rune Adde
Revisor: Bjørn Egil Hammerlund
Bilagsrevisor: Sven I. Fredriksen
Bilagsrevisor feriehjemmet: Erik Johansen
Arrangementskomite:                     Leni Wågsås, Anne-Grethe Teigen og
May Britt Nyløkken
 
Bingokomite: Turnus
Turleder: Styret
Lovkomité Erik Johansen og Tore Alfredsen
Feriehjemmets styre: Øystein Huslende, Bjørn Rune Emanuelsen,  
Leif Emilsen, Tatiana Alesenko og
Bjarne Gunnerud  
 
Kontaktperson utleie:                               Øystein Huslende
2 representanter til
landsmøte i Oslo: Styret
   
Valgkomite: Allan Kjeldsen, Erik Johansen og Lars Haugan

Medlemsmøte 24. februar

Leder Ryszard Sosna kort oppsummering fra styremøter om blant annet medlemmer, foredrag, tilskudd, feriehjemmet og tillegg til informasjon fra NDF
26 personer var tilstede på medlemsmøtet.

Tore Alfredsen (bilde) informere om "Handlingsplan 2017-2019".
Landsrådet blir gjennomført 10. – 11. juni på Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve.


DRAMMEN DØVEFORENINGS 85 ÅRS JUBILEUM

Drammen Døveforening, stiftet 20.februar 1932, feiret 85 årsdagen med en jubileumsfest på Børsen Festlokaler & Catering AS den 18. februar. 
37 feststemte og finkledde gjester deltok. Først var det velkomstdrink. 
Toastmaster for kvelden var Tore Alfredsen.

Sittende foran v.: May-Britt Nyløkken, Bodil Holm, Åshild Johansen, Helene Hansen,
Rolf Hansen, Borgvar Berntzen, Ingebjørg Kleiverud, Kari Sand, Anne M. Skjørland, Rune Adde.
Midten v.:
Erik Johansen, Rolf Johansen, Tatiana Alesenko, Kate Mostervik, Bjørn R. Emanuelsen, Anne-Grethe Teigen, Leni K.M. Wågsås, Jadwiga Sosna, Ryszard Sosna, Leif Emilsen, Bjørg Fjellstad, Hilde Kjønigsen, Oddvei I. Haugen.
Bak v.: Jan Roger Hoel, Anne Grete Vold, Anne O. Folland, Tore Alfredsen, Bjarne Gunnerud, Rune Pettersen, Øystein Huslende, Sven I. Fredriksen, Daniel Sømme, Svein A. Mostervik, Lars Fossen, Anne-Grethe Marcussen, Allan Kjeldsen, Kjell Danielsen.


Styret med varamedlemmer: fra venstre bak: May Britt Nyløkken, Rolf Hansen,
vara-Leni K.M. Wågsås. Venstre foran: vara-Åshild Johansen, Tore Alfredsen, Ryszard Sosna, Bjarne Gunnerud og vara-Rune Adde.


Mangeårig medlemskap over 50 år: Foran v.: Helene Hansen 64år, Kari Sand 58år, Ingebjørg Kleiverud 55år, Bodil Holm 52år, Anne G. Marcussen 52år.
Bak v.: Rolf Hansen 68 år, Borgvar Berntzen 58år, Bjarne Gunnerud 52år, Leif Emilsen 52år, Allan Kjeldsen 52år, Kjell Danielsen 55år. (Ikke tilstede: Einar Oterholt 54år,
Halvor Langeland 61år, Bjørg Langeland 51år.)


Leder Ryszard Sosna ønsker velkommen Drammen døveforenings jubileumsfest


Toastmaster Tore Alfredsen i aksjon.


Kari Sand mottok blomster og vin for sin mangeårige innsats til det beste for døveforeningen. 


Rolf Hansen fikk rødvin gave for god stor innsats for Drammen døveforening og feriehjem.


Pengegave fra seniorgruppen til foreningen v/ Anne O. Folland.

  Foreningen mottok også penger fra feriehjemsstyret v/ Leif Emilsen (Mangler bilde)

Rolf Hansen forteller om noen av sine opplevelser i foreningens historie.

 


(Se mer bilder her)


Nyttårsfest i Drammen Døveforening

31. des. 2016 - 1.januar 2017

Nyttårsaften var det åpent hus i døveforeningen. Det ble laget en gryterett som vi sultne kunne kjøpe. Med salat og olje til ble det  et smakelig måltid. 
Med kaffe og småkaker etterpå og noe attåt ble det en trivelig kveld med rundt 15 personer rundt bordet. 
Litt lek hadde vi tid til før nyttårsrakettene braket løs. De fleste kledde på seg og gikk ut på slaget 24.00. Ved elvebredden kunne vi bivåne de glitrende oppskytingene i godt klarvær. Vi gratulerte hverandre og ønsket godt nyttår 2017. Noen dro hjem mens andre fortsatte festen. 
Hilsen en deltaker. 

(Se bilder her)


1. januar 2017
Det gleder oss å se at hjemmesiden vår, www.drammendf.no, har hatt over 131240 besøkende siden den startet 4. april 2007. Målet vårt er å sørge for å holde nettsiden oppdatert med de siste hendelser og annen informasjon også i 2017.


 

Kontaktinformasjon: post@drammendf.no • Webredaktør: Erik O. Johansen • Webmaster: Ryszard Sosna • Teksttlf: xxxxxxxx • Fax: xxxxxxxx •
• Postadresse: RÅDHUSGT. 1, 3016 DRAMMEN • Organisasjonsnr: 875 576 062 • Kontonummer: 0530 09 29992 •