STIFTET 20 FEBRUAR 1932

line decor
    
Teksttelefones nødnummer: 1412                     Besøk siden 4. April 2007
line decor

 

2007
2008
2009

2010

2011
2012
2013

2014

2015
2016

2017


Seniorgruppen

Seniorgruppen har åpent den 20. mars fra kl. 10:00
Salg av mat og drikke.
Velkommen!


Velkommen til strikkekafé i Drammen Døveforening

Lørdag 17. mars kl.11 - 14.
Lørdag 21. aprl kl.11 - 14.
Lørdag 12.mai kl.11 - 14.
Lørdag 16. juni kl.11 - 14.

Ta med strikketøyet eller annet håndarbeid. Både nybegynnere og erfarne er hjertelig velkomne! Vi skal blant annet diskutere hva vi ønsker til strikkekaféen.  Inngangsprisen er 30 kr som inkluderer kaffe og kaker.
KUN for håndarbeid.


 
DET 86. ORDINÆRE ÅRSMØTE

ÅRSMØTE I DRAMMEN DØVEFORENING:

Leder, Ryszard Sosna ble gjenvalgt.

Årsmøtet i Drammen Døveforening ble gjennomført lørdag den 10. mars med start kl 12:00. Hele 23 medlemmer møtte opp. Først ønsket leder Ryszard Sosna alle hjertelig velkommen. Ryszard Sosna ble valgt som møteleder og Leni Wågsås og Tore Alfredsen som referent. Protokollunderskrivere ble Leni Wågsås og Kari Sand. Årsberetningen gikk greit igjennom med få bemerkninger. Regnskapet ble også godkjent etter noen bemerkninger. Innkomne forslag ble godkjent. Det var om despotium utleie på Skogheim, endring priser på kafe og vafle og bytte navn til Feriehjem Skogheim.
Valg: Ryszard Sosna ble gjenvalgt som leder. Tore Alfredsen og Bjarne Gunnerud sitter 1 år til. Valg av 2 nye styremedlemmer ble Leni Wågsås og Christine Homb. Varemedlemmene Daniel Sømme og Rune Adde ble gjenvalgt og som ny varemedlem ble Ole Røren valgt. Styret konstituerer seg på neste styremøte. Revisor er fortsatt Bjørn Egil Hammerlund. Sven I. Fredriksen fortsetter som bilagsrevisor for Drammen Døveforening og Erik Johansen som bilagsrevisor for feriehjemmet Skogheim. Valgkomite Allan Kjeldsen, Erik Johansen og Lars Haugan ble gjenvalgt. En god og lang pause tok vi fra kl. 14:00. med servering av 5 typer smakfulle pizzaer og drikke til. Ellers ble det servert kaffe og kjeks.
Møteleder Ryszard Sosna gjennomførte årsmøtet og tilfredsstillende, mens Bjarne Gunnerud ledet regnskapene. Valgene ble ledet av Allan Kjeldsen, Erik Johansen og Lars Haugan.

Årsmøtet ble hevet kl 16:40.


Pause kl.14.00


Valgkomite fra v: Erik Johansen, Allan Kjeldsen og Lars Haugan

(Se flere bilder her) Foto:L.H.(R.S)

 

 


Ryszard Sosna-møteleder


Bjarne Gunnerud - regnskap


Leni Wågsås-referent


Tore Alfredsen-referent


Leder: Ryszard Sosna
Styremedlem Leni Wågsås
Styremedlem Tore Alfredsen
Styremedlem Bjarne Gunnerud
Styremedlem Christine Homb
1. varamedlem: Ole Røren
2. varamedlem: Daniel Sømme
3. varamedlem: Rune Adde
Revisor: Bjørn Egil Hammerlund
Bilagsrevisor: Sven I. Fredriksen
Bilagsrevisor feriehjemmet: Erik Johansen
Arrangementskomite:                     Leni Wågsås, Anne-Grethe Teigen og
(Daniel Sømme foreløpig)
 
Bingokomite: Styret
Turleder: Styret
Lovkomité Erik Johansen og Tore Alfredsen
Feriehjemmets styre: Øystein Huslende, Bjørn Rune Emanuelsen,  
Leif Emilsen, Tatiana Alesenko og
Ole Røren   
(Bjarne Gunnerud og Daniel Sømme)
Kontaktperson utleie:                               Øystein Huslende
2 representanter til
landsmøte i Oslo: Styret
   
Valgkomite: Allan Kjeldsen, Erik Johansen og Lars Haugan


Medlemsmøte 23. februar 2018 i Drammen døveforening

Leder Ryszard Sosna kort oppsummering fra styremøter om blant annet medlemmer, foredrag, tilskudd, feriehjemmet og tillegg til informasjon fra NDF
20 personer var tilstede på medlemsmøtet.


1. januar 2018
Det gleder oss å se at hjemmesiden vår, www.drammendf.no, har hatt over 144510 besøkende siden den startet 4. april 2007. Målet vårt er å sørge for å holde nettsiden oppdatert med de siste hendelser og annen informasjon også i 2018.


 

Kontaktinformasjon: post@drammendf.no • Webredaktør: Erik O. Johansen • Webmaster: Ryszard Sosna • Teksttlf: xxxxxxxx • Fax: xxxxxxxx •
• Postadresse: RÅDHUSGT. 1, 3016 DRAMMEN • Organisasjonsnr: 875 576 062 • Kontonummer: 0530 09 29992 •